Κρεαταγορές Μελέτης, απαράμιλλη ποιότητα 35 χρόνων