Ο όρος «η παρούσα ιστοσελίδα» αναφέρεται στο «www.meletis.com.gr» το οποίο ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΙΚΑΙΑΣ Ε.Π.Ε.», η οποία είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας και η οποία θα αναφέρεται στην παρούσα πολιτική ως «εμείς» ή «η εταιρεία». Ο όρος «οι υπηρεσίες μας» αναφέρεται στις υπηρεσίες που παρέχουμε διαδικτυακά, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες που μπορεί να παρέχουμε κατά καιρούς.

Στην παρούσα πολιτική θα αναφερόμαστε σε εσάς με τους όρους «χρήστης», «επισκέπτης», «εσείς».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης και περιήγησής σας στην ιστοσελίδα www.meletis.com.gr και προκειμένου να κάνετε χρήση των υπηρεσιών που παρέχουμε, είναι πιθανό να απαιτηθεί από πλευράς σας η καταχώριση ατομικών πληροφοριών και προσωπικών σας δεδομένων.

Είμαστε απολύτως αφοσιωμένοι στην προστασία και στον σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας και των προσωπικών σας δεδομένων και, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς μας, χρησιμοποιούμε μόνο πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς με νόμιμο τρόπο. Η χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς διέπεται από την παρούσα Πολιτική και από τους Όρους Χρήσης αυτής. Η παρούσα Πολιτική σας εξηγεί ποιές πληροφορίες και ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από εμάς, για ποιους σκοπούς, με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε αυτά ή/και διαμοιραζόμαστε αυτά και πώς αυτές οι πληροφορίες και τα δεδομένα αποθηκεύονται. Πρέπει να σημειωθεί ότι η παρούσα Πολιτική έχει εφαρμογή μόνο σε πληροφορίες που συλλέγονται από αυτή την ιστοσελίδα και όχι σε πληροφορίες που συλλέγονται ή αποκτώνται με άλλους τρόπους ή μέσα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική για να κατανοήσετε τις πρακτικές της εταιρείας μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πως τα μεταχειριζόμαστε.

Η παρούσα Πολιτική είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) και τους αναθεωρημένους Κανονισμούς για την προστασία της ιδιωτικότητας στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Σεβόμαστε απόλυτα τα δικαιώματά σας στην ιδιωτικότητα και τα προσωπικά σας δεδομένα και αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας των πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, αλλά και πώς συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, διαμοιραζόμαστε και χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα.

 

Η παρούσα Πολιτική επεξηγεί:

 

(1)   Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς και για ποιο σκοπό

(2)   Τι είναι τα cookies

(3)   Πώς ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα σας.

(4)   Με ποιον ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

(5)   Που επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

(6)   Πόσο χρόνο μπορούμε να τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

(7)   Προβλέψεις για opt-in και opt-out επιλογές αγορών

(8) Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να ενημερώνετε αυτά

(9)   Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

(10) Γιατί στην ιστοσελίδα μας έχουμε links προς άλλες ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

(11) Πώς μπορούμε να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική

(12) Πού και με ποιο τρόπο μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις, παράπονα ή να έρχεστε σε επαφή μαζί μας σχετικά με την παρούσα Πολιτική

 

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ρητώς ότι έχετε συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας σας. Εάν δεν έχετε συμπληρώσει το 15ο έτος θα πρέπει είτε να απέχετε από τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή να ενημερώσετε το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του προσώπου σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική, ώστε να λάβουμε την συγκατάθεσή τους στην παρούσα Πολιτική πριν καταχωρίσετε τα προσωπικά σας δεδομένα στην ιστοσελίδα μας, εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας ή κάνετε κάποια παραγγελία. Όσοι ασκούν την επιμέλεια ανήλικου προσώπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να αποτρέπουν τα πρόσωπα υπό την εποπτεία τους από το να έχουν πρόσβαση και χρήση ιστοσελίδων που απευθύνονται σε ενήλικους. Σε καμία περίπτωση και υπό καμία προϋπόθεση δεν θα πρέπει η ιστοσελίδα μας να χρησιμοποιείται από ανήλικους μικρότερους των 14 ετών.