Αμνοερίφια και αιγοπρόβατα

Στηρίζοντας τους έλληνες κτηνοτρόφους
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Περιγραφη
Οι κρεαταγορές Μελέτης διαθέτουν σχεδόν αποκλειστικά αρνιά, κατσίκια, γίδες και πρόβατα ελληνικής προέλευσης στηρίζοντας τους έλληνες κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι που συνεργαζόμαστε είναι από όλη την Ελλάδα και  είναι πιστοποιημένοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.
Info