Χοιρινό

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Περιγραφη
Στις κρεαταγορές Μελέτης διαθέτουμε Ελληνικό αλλά και Ευρωπαϊκό χοιρινό κρέας που προέρχεται κατά κύριο λόγο από την Γαλλία και την Ολλανδία. Οι προμηθευτές μας είναι σταθεροί για περισσότερα από 20 χρόνια κάτι που διασφαλίζει υψηλή και σταθερή ποιότητα.
Info