Προσφορές στην Κρεαταγορά Μελέτης

*** Οι προσοφρες “Black Friday” ισχύουν μόνο για τα 2 αναγραφόμενα προϊόντα (Ελληνικο Κοτόπουλο Ολόκληρο: 2,98€/kg, Τηγανιά Χοιρινή Γαλλίας: 3,98€/kg) και μόνο για τις ημέρες Πρασκευή 25 Νοεμβρίου & Σάββατο

Share